fredag 18 mars 2011

Årsmöte + salsakväll 30/3 18.00

Välkomna till SveLas årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar och fika. Därefter blir det salsakväll. Anmäl gärna ditt deltagande innan den 27/3 till svela_salsa@yahoo.se eller till Marie på 070 243424 så att vi kan beräkna fika.

Välkomna önskar SveLas styrelse,

Dagordning för SveLas årsmöte

Datum: 30/3 2010

18.00 på PRO

§1 Årsmötet öppnas

§2 Årsmötets utlysning

§3 Val av justerare, tillika rösträknare

§4 Val av mötespresidium,

§5 Fastställande av dagordningen och arbetsordningen

§6 Verksamhetsberättelsen

§7 Ekonomiska redovisningen

§8 Revisorernas berättelse

§9 Styrelsens ansvarsfrihet

§10 Fastställande av verksamhetsplanen och budgeten

§11 Fastställande av medlemsavgiften

§12 Propositioner

§13 Motioner

§14 Fastställande av antalet styrelseledamöter

§15 Val av ordförande (1 år)

§16 Val av ordinarie ledamöter

§17 Val revisorer

§18 Val av valberedning

§19 Årsmötet avslutades.


fredag 11 mars 2011

Salsakväll 19.30 16/3


Som vanligt är vi på gamla seminariet, Kanalgatan 6 (mittemot bensinstationen).

Vi startar med en genomgång av grundstegen för salsa, så tipsa gärna era vänner som vill komma och pröva !

Sedan blir det fri dans till latinamerikansk musik (salsa, merengue, bachata etc) till 21.30. Har ni frågor så kontakta gärna svela_salsa@yahoo.se

Välkomna önskar SveLa
genom
Agneta & Marta!