torsdag 26 mars 2009

Kallelse till SveLas Årsmöte‏

Hej

Ni är välkomna den 29 april kl. 18.00 i PRO-lokalen på Kanalgatan
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det fika och därefter salsa.
Anmälan senast 23/4 för fika.

Dagordning :
• årsmötet stadgeenliga utlysande
• fastställande av röstlängd
• val av två justerare, tillika rösträknare
• val av mötespresidium
• fastställande av dagordning och arbetsordning
• verksamhetsberättelse för föregående år
• ekonomisk berättelse för föregående år
• revisionsberättelse.
• styrelsens ansvarsfrihet för verksamhetsperioden
• fastställande av årets verksamhetsplan och budget
• fastställande av medlemsavgift
• behandling av propositioner
• behandling av motioner
• fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
• val av föreningens ordförande för ett år
• val av ordinarie ledamöter
• val av suppleanter
• val av två revisorer samt en suppleant för ett år
• val av valberedning, varav två ordinarie ledamöter och två suppleanter för ett år. Årsmötet utser valberedningens sammankallande


MVH

SveLas styrelse
genom Laura

måndag 2 mars 2009

Salsakväll 19.30 på PRO på onsdag 4/3‏


Hej !

Välkommen till salsakväll 4/3 för att träffas och dansa salsa, merengue, regueton etc. Först gör vi en gemensam uppvärmning med genomgång av grundstegen 19.30 - sedan dansar vi fritt.

Veckan efter (11/3) är det återigen dags för vårt språk- och stickcafé - välkommen att umgås och öva på svenska eller spanska. Passa på att ta med en stickning/virkning eller ett handarbete om du har lust ! Vi kommer att träffas 17.30 varannan vecka (dock inställt 25/3) i caféet på Nordanå.

Vänliga hälsningar,